29.07.2017

Льготное НДС в Европе

Пільгове ПДВ у Европі

Прагнення України до Европейської спільноти потребує вивчення та аналізу законодавчих актів Европейських країн стосовно податкового навантаження на бізнес у цих країнах, а також підходів щодо їх застосування.
Зазначена стаття ставить мету щодо аналізу пільгових ставках ПДС, які застосовуються в окремих країнах Европейської спільноти.
Основним документом, що регламентує систему ПДВ в Европейських країнах є спільна (шоста) директива  ради ЕС 2006/112/ЕС «Про спільну систему податку на додану вартість» від 28 листопада 2006 року.


В цьому документі слід виділити такі статті:

ГЛАВА 2. Структура та рівень ставок 
Секція 1. Стандартна ставка 

Стаття 96 
Держави-члени застосовують   стандартну   ставку  ПДВ,  котра визначається  кожною  Державою-членом  як  процентна  частка  бази оподаткування й має бути однаковою для поставки товарів і поставки послуг. 

Стаття 97 
1. З 1 січня 2006 року до  31  грудня  2010  року  стандартна ставка не може бути меншою від 15%.  
Секція 2. Знижені ставки 
Стаття 98 

1. Держави-члени  можуть  застосовувати одну або дві знижених ставки. 
2. Знижені ставки застосовуються лише до поставки товарів або послуг за категоріями, визначеними в Додатку III. 
Знижені ставки  не  застосовуються  до  послуг,  зазначених у пункті (k) Статті 56(1). 
3. При застосуванні знижених ставок, передбачених частиною 1, до   категорій   товарів   Держави-члени   можуть  використовувати Комбіновану  Номенклатуру  для  точного   визначення   ідповідної категорії. 

Стаття 99 

1. Знижені  ставки  встановлюються  як  процентна частка бази оподаткування котра не може бути нижчою від 5%. 
2. Кожна знижена ставка встановлюється таким чином,  щоб сума ПДВ,  отримана внаслідок її застосування, забезпечувала можливість нормального віднесення на  зменшення  податкового  зобов'язання  в повному  обсязі  суми  ПДВ,  що  підлягає  віднесенню на зменшення податкового зобов'язання за Статтями 167-171 та Статтями 173-177. 
  
ДОДАТОК III. Перелік поставок товарів і послуг, до яких можуть застосовуватися знижені ставки,  передбачені Статтею 98 

(1) Харчові  продукти  (в  тому  числі  напої,  за   винятком алкогольних  напоїв)  для  споживання  людьми  та тваринами;  живі тварини,  насіння, рослини та інгредієнти, зазвичай призначені для приготування    харчових   продуктів;   продукція,   що   зазвичай використовується  як  доповнення  до  харчових  продуктів  або  як замінник харчових продуктів;(2) водопостачання; 
(3) фармацевтична   продукція   такого   роду,   що  зазвичай використовується для охорони здоров'я, профілактики захворювань, і для   лікування   в  медичних  та  ветеринарних  цілях,  включаючи продукцію, призначену для контрацепції та санітарного захисту; 
(4) медичне обладнання,  допоміжні та інші пристрої, зазвичай призначені для компенсації або лікування інвалідності,  призначені винятково для особистого користування інвалідами, включаючи ремонт 
таких товарів, та поставка дитячих сидінь для автомобілів; (5) перевезення пасажирів та їхнього ручного багажу; 
(6) поставка,  в тому числі позичання бібліотеками, книжок (в тому числі,  брошур,  листівок та подібних друкованих  матеріалів, дитячих   картинок,   малюнків  або  книжок  для  розмальовування, музикальних  творів  у  друкованій  чи  рукописній   формі,   мап, гідрографічних  або  подібних  схем),  газет і періодичних видань, окрім матеріалів, повністю або переважно призначених для реклами; 
(7) доступ на видовищні заходи,  в театри, цирки, на ярмарки, в розважальні парки,  на концерти,  в музеї, зоопарки, кінотеатри, на виставки й подібні культурні заходи та об'єкти; 
(8) приймання послуг радіомовлення та телевізійного мовлення; 
(9) надання послуг письменниками,  композиторами та акторами, або належні їм гонорари; 
(10) надання, будівництво, ремонт та перебудова житла в межах соціальної політики; 
(11) поставка товарів  і  послуг,  зазвичай  призначених  для використання  у  сільськогосподарському  виробництві,  за винятком засобів виробництва на зразок механізмів або будівель; 
(12) розміщення в  готелях  і  подібних  закладах,  включаючи розміщення на час відпустки, а також надання місць для кемпінгу та на стоянках житлових причепів; 
(13) доступ на спортивні заходи; 
(14) користування спортивними об'єктами; 
(15) поставка  товарів  та  послуг  організаціями,  визнаними Державами-членами  як  такі,  що  діють  в  інтересах  соціального добробуту,  які працюють  у  сфері  соціального  забезпечення  або соціального   захисту,   якщо   такі  операції  не  звільнено  від оподаткування за Статтями 132, 135 та 136; 
(16) поставка послуг з організації похоронів та  кремації,  а також поставка ритуальних товарів; 
(17) надання  послуг  медичної  та  стоматологічної допомоги, термічної  обробки,   якщо   такі   послуги   не   звільнені   від оподаткування згідно з підпунктами (b)-(e) Статті 132(1); 
(18) поставка  послуг,  що  надаються у зв'язку з прибиранням вулиць,  вивезенням сміття та  обробкою  відходів,  окрім  надання таких послуг органами, зазначеними у Статті 13.


Дійсно, аналіз додатку, в якому перелічені ставки ПДВ, які можуть бути пільговими показують, що такі ставки запроваджуються на ті товари чи послуги, які потрібні для нормального проживання проживаючих на теріторії країни її жителів.Нижче в таблиці представлено ряд країн, де застосовується пільговий режим оподаткування ПДВ.

Таблица 1:  Актуальні ставки ПДВ (VAT) в країнах Европи*

Основная ставка, %
Сниженная ставка, %
Сниженная ставка, %
Сниженная ставка, %
Дата последнего изменения
Австрия
20
13
10
-
1/01/2016
Белоруссия
20
10
0,5
-
-
Бельгия
21
12
6
-
1/01/2000
Болгария
20
9
-
-
1/04/2011
Великобритания
20
5
0
-
4/01/2011
Венгрия
27
18
5
-
1/01/2012
Германия
19
7
-
-
1/01/2007
Голландия
21
6
-
-
1/10/2012
Греция
24
13
6
-
1/06/2016
Дания
25
-
-
-
1/01/1992
Ирландия
23
13,5
9
4,8
1/01/2012
Исландия
25,5
7
-
-
-
Испания
21
10
4
-
1/09/2012
Италия
22
10
5
4
1/1/2016
Кипр
19
9
5
-
13/1/2014
Латвия
21
12
-
-
1/07/2012
Литва
21
9
5
-
1/09/2009
Лихтенштейн
8
3,8
2,5
-
-
Люксембург
17
14
8
3
1/01/2015
Мальта
18
7
5
-
1/01/2011
Молдавия
20
8
5
0
-
Норвегия
25
15
11,11
8
-
Польша
23
8
5
-
1/01/2011
Португалия
23
13
6
-
1/01/2011
Россия
18
10
-
-
-
Румыния
19
9
5
-
1/01/2017
Сербия
20
10
-
-
-
Словакия
20
10
-
-
1/01/2011
Словения
22
9,5
-
-
1/07/2013
Турция
18
8
1
-
-
Украина
20
7
-
-
-
Финляндия
24
14
10
-
1/01/2013
Франция
20
10
5,5
2,1
1/01/2014
Хорватия
25
13
5
 -
1/01/2014
Черногория
19
7
-
-
1/07/2013
Чехия
21
15
10
-
1/01/2015
Швейцария
8
3,8
2,5
-
1/01/2011
Швеция
25
12
6
-
1/01/1996
Эстония
20
9
-
-
1/07

Таким чином можно побачити, що практично во всіх країнах Евросоюзу існує пільгове оподаткування.

Більш того, практично у всіх країнах Евросоюзу існує пільгове оподаткування на продукти харчування. Актуальні ставки податку саме на продукти харчування наведені в картинці.


На прикладі законодавства Польщі докладніше поглянемо товарні групи, які оподатковуються пільговим ПДВ.
Але й слід зазначити, що аналіз податкового законодавства Франції, Португаліі, Фінляндії та інших країн Евросоюзу показує, що в цих країнах пільговий режим ПДВ застосовується приблизно на такі ж самі товари, товарні групи та послуги, як і у Польщі.

Польща.

ПДВ в Польщі регулюється Законом «Про податок на товари та послуги» від 11.03.2004. (Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – повний текст законопроекту тут – (http://www.przepisy.gofin.pl/przepisyno,670,,32,32,20170301,1,1.html).

Ставка податку ПДВ стандартна -  23%.
Ставка 0% використовується на:
·  поставку товарів в країнах Евросоюзу.
Ставка 5% використовується для:
·  хліба;
·  книги;
·  спеціалізовані наукові журнали.
Ставка 8% використовується також на:
·  виноград;
·  тропічні фрукти;
·  цитрусові;
·  саджанці дерев та кустарників;
·  дрова;
·  мясо и мясні продукти;
·  рибу та ін
Повний перелік товарів, щодо яких запроваджується пільгові ставки ПДВ наведен у додатках до Законопроекту та виглядає так:
Зокрема:
Додаток 8
ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, ДОСТАВКА яких оподатковується за ставкою 0%
За ст. UST 83. 1, пункт 26 АКТ
Позиція
Назва товару
1
Процесори, комп'ютери, сервери, монітори, комплектуючі до стаціонарних компьютерів
2
Принтери
3
Сканери
4
Комп'ютерні пристрої для Брайля (для сліпих і слабозорих)
5
Пристрої для передачі цифрових даних (включаючи концентратори і комутатори, маршрутизатори та модеми)


Додаток 7
ПЕРЕЛІК товарів, що звільнені від оподаткування ПДВ
ЗГІДНО СТАТТІ. UST 74. 1, пункт 17 ACT
Код пролукту
Специфікація
ex 3704 00 10
Кіноплівка, позитиви - освітні, наукові і культурні
ex 3705
Фотографічні пластинки і плівки, експоновані та проявлені, крім кінематографічного фільму - освітнього, наукового або культурного
ex 3706 90 52
Кінохроніка (зі звуком або без відслідковувати його) поточні події в момент ввезення, і ввозитися до двох копій кожного предмета для копіювання
ex 3706 90 91
Архівний матеріал плівки (зі звуком або без відслідковувати його), призначений для використання в зв'язку з кінохронікальних фільмами
ex 3706 90 99
- Рекреаційні фільми особливо призначені для дітей і молоді
- Інші фільми освітнього, наукового або культурного
Інша друкована продукція, включаючи друковані репродукції та фотографії:
ex 4911 91 00
- - - інше:

- микрофиши або інші засоби масової інформації, необхідні для комп'ютеризованої інформації та документації освітнього, наукового або культурного
- Карти, призначені виключно для освітніх цілей
4911 99 00
- - - інше:
ex 8523
Платівки, стрічки та інші носії для запису звуку або інших, включаючи матриці та записів, але виключаючи продукти Глава 37:
- Для освітнього, наукового або культурного
ex 9023 00
Прилади, апарати та моделі, призначені для демонстраційних цілей (наприклад, при навчанні або виставкові.),
Непридатні для інших цілей:
- Візерунки, моделі і настінні карти освітнього, наукового або культурного характеру, призначені виключно для демонстрації та навчання
-. Візуалізація абстрактних ідей, наприклад, молекулярні структури або математичні формули, різні типи голограм, використовуваних для лазерної проекції, змісту інформаційно-розважального запрограмованим інструкції, в тому числі матеріалів у вигляді комплектів друкованих матеріалів.
пояснення:
Ex - відноситься тільки до продукту з конкретного угруповання.


Додаток 6
ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, які оподатковується за ставкою 3%
*) Відповідно до статті. 146 пункт. 1 пункт 1 на дату набрання Республіки Польща до Європейського Союзу до 30.04.2008. (Примітка автора - Зазначена ставка скасована з 30.04.2008 р.).
Застосовується ставка податку на товари і послуги в розмірі 3% по відношенню до діяльності, зазначеної в ст. 5 Закону, щодо товарів і послуг, перелічених в Додатку 6, за винятком поставок в межах Співтовариства товарів і експорту товарів.
Позиція
Символ PKWiU
Назва товару чи услуги (групи товарів чи услуг
1
ex 01.11 
Зернові культури, картопля, технічні культури та інші рослинні продукти сільського господарства - за винятком:
1), арахіс (арахісове масло) (PKWiU 01/11/32)
2) odziarnionych бавовни і овочеві продукти для текстильної промисловості (CPA екс 01.11.7)
3) натуральний каучук (CPA 01/11/80)
4) цілі сушені трави упорядковано
2
01.12 
Овочі, садівничі; виробництво продукції розсадників
3
01.13.1 
Виноград
4
ex 01.13.23 
Інші фрукти; ріжкові квасоля - за винятком сарани бобів і плодів ріжкового дерева (PCGS 01.13.23-00.30), папайя (PCGS 01.13.23-00.50), ківі (PCGS 01.13.23-00.60) та інших південних фруктів окремо перерахованих (наприклад, PKWiU 01.13.23-00.90)
5
01.13.24-00.10
фундук
6
01.13.24-00.20
волоські горіхи
7
ex 01.13.40-00.90
Пряні інші рослини - тільки сировину лікарських рослин і насіння пряних рослин
8
ex 01.2 
Живі тварини і продукти тваринного походження - за винятком:
1) шерсть (волосся) і волосся вимиті і оброблений сировини pogarbarskiego (01.22.31-00.20,01.22.32-00.12 CPA, -00,22, -00,32, -00,42, екс-00,51, -00,52)
2) штраф волосся тварин або грубий, склеєний і причесані інші (CPA 01.22.32-00.90)
3) інші живі тварини (СР 01.25.10) в залежності від позиції 9,
4) półgarbowanych свинячих шкір і субпродукти і збережені для шкіряної промисловості (наприклад 01.25.33-00.00 PCGS)
5) спермацет (СР ех 01.25.25)
9
ex 01.25.10 
Кролики, бджоли і продукція тутового шовкопряда
10
ex 02 
Продукти лісового господарства - за винятком сирої деревини в грубому (CPA) 02.01.1, бамбук (PCGS 02.01.42-00.11), фашини плетених (PCGS 02.01.42-00.18) і рослинні матеріали для виробництва мітел або щіток (PCGS 02.01.42- 00,30)
11
05 
Риба і рибні продукти, за винятком рибальства для інших продуктів (CPA 05.00.3) і перлів (CPA 05.00.4)
12
14.12.20-10.23
Крейдяний грунт, добрива
13
ex 14.30.13-90.10
Пластикові інші мінерали, включені до інших угруповань (включаючи землю і садівничих гумусом грунту) - тільки садівничі землі і перегною грунту
14
15.11.1 
М'ясо і харчові субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, ослів і мулів
15
15.11.21 
Шерсть
16
ex 15.11.3 
Яловичина, баранина, кози, свинини і птиці - за винятком технічних жирів (PCGS 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) і жирового засолу, копчення і сушки, перерахованих в Додатку 3 до Закону
17
ex 15.11.4 
Відходи тваринного походження, неїстівні, за винятком продуктів шкіряних
18
15.12 
Інша м'ясо (включаючи м'ясо птиці і кролика), свіжі, консервовані або заморожені і охолоджені продукти забою
19
ex 15.13.13-00.10
Борошно і гранули з м'яса або м'ясних субпродуктів, непридатні для вживання в їжу - тільки корми борошна з м'яса і кісток
20
ex 15.20
Риба і рибні продукти перероблені і консервовані (в тому числі солінь) - за винятком риби приготовану і зберігся по-іншому і ікри (PCGS 15.20.14-11.20, -11,30, -11,9, -12,4, -12,5, -12,9, -13,4, -13,5, -13,9,
-14,1, -14,20, -14,9, -15,4, -15,5, -15,90, -16,4, -16,5, -16,90, -17,00, -19,7, -19,8,
-19,9, -30, -51,00, -59,00), ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні, приготовлені або консервований (СР 15.20.16) і борошно, порошок та гранули з риби, ракоподібних, молюсків та інших водних безхребетних непридатною споживання людиною (CPA 15.20.17)
21
ex 15.20.17
орошно, порошок та гранули з риби, ракоподібних, молюсків та інших водних безхребетних, непридатні для споживання людиною, за винятком продуктів (сирі і оброблені), риби та інших водних тварин, інші
22
ex 15.33.30-00.22
Пілінги, листи і рослинні Стружки - тільки листи і овочі відходів і коренеплоди
23
15.33.30-00.3
Відходи - солома бобових, олійних і бобових культур (крім льону і конопель)
24
15.33.30-00.80
Жолуді і каштани
25
ex 15.33.30-00.90
Відходи від інших рослин, призначених для споживання тварин, які не зазначені в іншому місці, інші - тільки корисна подача відходів
26
15.41.11 
Масла і жири тваринні, сирі і очищені, крім жирів великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней та свійської птиці - за винятком Лярд для промислового застосування (PCGS 15.41.11-30.11), інші лярд-стеарин (PCGS 15.41.11-30.21) олеїн (PKWiU 15.41.11-30.31) тваринні жири і масла, а також з часткою інших хімічно незмінених, рафінованих технічних (PKWiU 15.41.11-90.20) тваринних жирів і масел з іншими фракціями іншого хімічно незміненій, нерафінована, технічний (PKWiU 15.41.11-90.40)
27
15.42.13-30 
Тваринні жири і масла та фракції вилікувані, та інше.
28
15.51.11 
Оброблене рідке молоко
29
15.61.33-33.16
Ячмінь зерно подрібнене обработане
30
15.61.33-33.26
Овес обработаний подрібнений
31
15.61.33-33.32
Пшениця, лущене, січки або подрібнене
32
15.61.33-33.34
Пшениця обработане подрібнене
33
15.61.33-33.42
Жито очищене (очищений або що лущаться), нарізані скибочками подрібнене
34
15.61.33-33.44
Жито обработане подрібнене
35
15.61.33-33.51
Зерно кукурудзи - прокатці і лускате
36
15.61.33-33.54
Зерно кукурудзи - інакше обработане, ніж подрібнене
37
15.61.33-33.94
Інші зернові продукти, оброблені подрібнений
38
15.61.50-10.20
кукурудзяна мука
39
15.61.50-30.20
рисове борошно
40
15.61.50-50.20
пшеничні висівки
41
15.61.50-90.2
борошно крупи
42
ex 15.61.50-90.40
Висівки та інші відходи від просіювання, помелу або інших способів переробки бобових рослин - тільки зернові і бобові культури висівок
43
15.61.50-10.10
Корми кукурудзяні висівки
44
15.61.50-30.10
Відходи кормових висівок
45
15.61.50-50.10
Корми Висівки пшеничні
46
15.61.50-90.1
Корми висівки зернових на додаток до кукурудзи, рису, пшениці
47
ex 15.7 
Корм для тварин - за винятком: рішення риб і морських ссавців (PCGS 15.71.10-00.95), корм для собак і кішок (PCGS 15.72.10-00.10 і -00,20)
48
15.89.12 
Яйця без шкаралупи та яєчні жовтки, свіжі або консервовані; яєчні білки
49
24.14.64-50 
Сичужок та його концентрати
50
24.15.10-75.30
Аміак рідке добриво
51
24.15.10-77.20
Аміачна вода для внесення добрив
52
ex 24.15.30
Азотні добрива, мінеральні чи хімічні, за винятком амідів аліфатичних кислот і їх похідних, сполук азоту та цианамида кальцію (технічний азот)
53
24.15.40
Фосфорні добрива, мінеральні чи хімічні
54
ex 24.15.50
Калійні добрива, мінеральні чи хімічні, за винятком хлориду калію
55
24.15.60
Тварини або рослинні добрива включені до інших угруповань
56
24.15.70-70.20
Нітрат натрію для добрив
57
ex 24.15.80 
Добрива, зазначені в іншому місці, за винятком з'єднань азоту і натуральних добрив
Добрива кальцію і кальцій-магній
З'єднання фосфору з'єднання корми
58
ex 24.2 
Пестициди та інші агрохімікати, крім побутової хімії (CPA екс 24.20.14)
59
24.62.10-20.10
технічний альбумін
60
24.62.10-20.20
лактальбумин
61
24.62.10-30.61
желатин Танат
62
24.62.10-30.62
желатин Бромотаниан
63
незалежно від символу PKWiU
Шнури для сільськогосподарських машин


Послуги з:
64
ex 01.4 
Послуги, пов'язані з сільським господарством і тваринництвом, крім ветеринарних послуг, Кування коней та притулки для тварин
65
ex 02.02.10 
Послуги, пов'язані з веденням лісового господарства та лісозаготівель, за винятком лісів, які патрулюють
66
ex 05.00.50 
Послуги, пов'язані з рибальством і рибальство, за винятком послуг, пов'язаних з морським рибальством
пояснення:
1) екс - тільки конкретний товар / послуга в даній угрупованню.
2) Перелік не поширюється на обсяг продажів товарів і послуг, звільнених від податку або оподатковуються за ставкою 0%.

Додаток 10
ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ та послуг, які оподатковується за ставкою 5%

Позиція
СимволPKWiU
Назва товару (групи товарів)
1
ex 01.1
Інші багаторічні культури, за винятком:
1) (вилучено)
2) соломи і полови зернових (PCGS 01.11.50.0)
3) бавовняне (CPA 01.11.84.0)
4) Насіння цукрових буряків (CPA 01.13.72.0)
5) цукрова тростина (СР 01.14.10.0)
6) тютюнову сировину (СР 01.15.10.0)
7) волокнисті рослин (СР 01.16.1)
8) інші, відмінні від довгострокових рослин (CPA 01,19)
2
ex 01.21.1
Виноград, за винятком вина виробляється власником виноградника
3
    01.24
Костячковіі плоди
4
ex 01.25.1
Ягоди і плоди роду Vaccinium, за винятком ківі (PCGS 01.25.11.0)
5
ex 01.25.20.0
Насіння фруктів, за винятком відмінних niełuszczone, niekruszone або подрібнювали сарани насіння квасолі
6
    01.25.33.0
фундук
7
01.25.35.0
волоські горіхи
8
ex 01.25.90.0
Інші фрукти, включені до інших угруповань, за винятком сарани насіння квасолі unhusked і ядриця niekruszonych
9
ex 01.26
Плоди олійних культур, крім кокоса (PCGS 01.26.20.0)
10
ex 01.28.12.0
Перець чилі, перець і інші спеції і ароматичні рослини роду Capsicum або роду Pimenta, сирі, сушені, крім солодкого перцю
11
ex 01.28.13.0
Мускатний, мускатний горіх і кардамон, сировина - тільки мускатний горіх і мускатний горіх
12
ex 01.28.14.0
Аніс, бадьян, коріандр, кмин, кмин, фенхель і ягода ялівцю, сировина - тільки коріандр, кмин і кмин
13
ex 01.28.19.0
Інші необроблені спеції і ароматичні рослини - виключно: кріп (Anethum Graveolens), материнка, полин-естрагон, каперси, шафран, куркума, чебрець, каррі та інші необроблені спеції і ароматичні рослини, включені до інших угруповань
14
ex 01.4
Живі тварини і продукти тваринного походження, за винятком:
1) живі тварини та їх сперму,
2) стрижена вовна, жирні вівці і кози, в тому числі флісу промивали обстрижену (СР 01.45.30.0)
3) інкубаційні яйця (СР 01.47.23.0)
4) кокони шовкопряда, придатні для розмотування (CPA 01.49.25.0)
5) воски комах і spermacetów включаючи рафіновані і кольорові (PKWiU 01.49.26.0)
6) тварини зародків для репродуктивних цілей (СР 01.49.27.0)
7) неїстівні продукти тваринного походження включені в інші категорії (PCGS 01.49.28.0)
8) сирі шкури та хутра сирих шкір і шкіри, не класифікований в іншому (СР 01.49.3)
15
ex 02.30.40.0
Дикорослі їстівні продукти - тільки лісові гриби, ягоди та горіхи
16
ex 03
Риба та інші рибні продукти; послуги, пов'язані з рибальством, за винятком:
1) необроблені кульки (СР 03.00.5)
2) жива декоративна риба (PCGS 03.00.11.0)
3) інші рибальські товари (CPA 03.00.6)
17
ex 10.1
М'ясо та м'ясні продукти, збереглися, за винятком:
1) технічні жири,
2) продукти шкіряні.
3) приховує і шкури, неїстівні,
4) пір'я, пух, перо птахів і шкур,
5) шерсть терзання.
6) Неопрацьовані відходи тваринного походження, неїстівні (СРА ех 10.11.60.0) - за винятком того, в кишечнику, бульбашки і шлунки
18
ex 10.20
Риби, ракоподібних та молюсків, оброблені і консервовані, за винятком борошно, порошок та гранули з риби, ракоподібних, молюсків та інших водних безхребетних, неїстівні (PKWiU 10.20.41.0)
19
ex 10.3
Фрукти і овочі, перероблені і консервовані - тільки:
1) заморожену картоплю (CPA 10.31.11.0)
2) фруктові соки та овочі (CPA 10,32)
3) заморожені овочі (PCGS 10.39.11.0)
4) фрукти та горіхи, заморожені, варені чи ні, за винятком горіхів (наприклад, 10.39.21.0)
20
ex 10.4
Масла і тваринні і рослинні жири - тільки їстівні
21
ex 10.5
Молочні продукти, за винятком казеїну для виробництва регенерованих текстильних волокон і казеїн для іншого, ніж виробництва харчових продуктів і корму, або в текстильній промисловості промислового застосування (CPA екс 10.51.53.0)
22
ex 10.61
Продукти борошномельної промисловості, за винятком їжі
23
ex 10.71.11.0
Свіжий хліб, дата мінімального терміну придатності, визначається відповідно до окремими правилами, не перевищує 14 днів, а також для визначення товарів відповідно до окремих положень виключно терміном придатності, цей термін також не перевищує 14 днів
24
ex 10.72.11.0
Хлібці, сухарі, підсмажений хліб і аналогічні продукти - виключно хрусткий хліб і підсмажений хліб і аналогічні підсмажений
25
ex 10.72.19.0
Інші хлібобулочні і кондитерські вироби, консервовані або сухі - тільки прісний хліб (маца) і хлібні крихти
26
    10.73.11.0
Паста, пельмені, локшина і аналогічні борошняні вироби
27
    10.73.12.0
Пшенична крупа
28
ex 10.85.1
Готові страви та страви, за винятком продуктів з вмістом спирту вище 1,2%
29
    10.89.12.0
Яйця без шкаралупи та яєчні жовтки, свіжі або консервовані; яйця в шкаралупі, консервовані або варені; овальбумин
30
ex 10.89.15.0
Соки та екстракти; пептические речовини; і загусники - тільки речовина, пектинати і пектин, клеї і загусники, отримані з рослинних продуктів, у тому числі модифікованих
31
ex 11.07.19.0
Інші безалкогольні напої - тільки негазовані напої:
1), в якому масова частка фруктового соку, овочів або фруктів і овочів становить не менше 20% від складу сировини,
2), що містить молочний жир, за винятком напою, отримання якого використовується для вливання кави або чаю, незалежно від процентного вмісту звареного напою, приготованого рідкого
32
ex 58.11.1
Книги - друковані книги тільки (вказано, що застосовуються відповідно до окремих положень символів ISBN), карти - отримані в способах друку, за винятком листівок; публікації шрифтом Брайля
33

Книги на диску, магнітній стрічці або іншому носії позначена на основі окремих положень символів ISBN
34

спеціалізовані журнали
35
    59.20.31.0
Примітки в друкованому вигляді
пояснення:
1) екс - тільки конкретний товар / послуга в даній угрупованню.
2) Перелік не поширюється на обсяг продажів товарів і послуг, звільнених від податку або оподатковуються за ставкою 0%.


Додаток 3
ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ та послуг, які оподатковується за ставкою 8%

Позиція
Символ PKWiU 2008
Назва товару чи послуги (групи товарів чи послуг)


Товар (группа товарів)
1
ex
01.1
Інші багаторічні культури, за винятком бавовни і odziarnionych рослинних продуктів для текстильної промисловості (екс-CPA 01.16.1)
2
ex
01.21
Виноград, за винятком вина виробляється власником виноградника
3

01.22 
Тропічні та субтропічні фрукти
4

01.23.1
Цитросуві
5

01.24
Костячкові плоди
6
ex
01.25
Інша дерево і кущ плоди і горіхи, за винятком відмінних niełuszczone, niekruszone або подрібнювали сарани насіння квасолі
7

01.26
маслянисті плоди
8
ex
01.28.12.0
Перець чилі, перець і інші спеції і ароматичні рослини роду Capsicum або роду Pimenta, сирі, сушені, крім солодкого перцю
9
ex
01.28.13.0
Мускатний, мускатний горіх і кардамон, сировина - тільки булава і кардамон
  10

01.28.14.0
Аніс, бадьян, коріандр, кмин, кмин, фенхель і ягода ялівцю, сировину
  11
ex
01.28.19.0
Інші необроблені спеції і ароматичні рослини - виключно: кріп (Anethum Graveolens), материнка, полин-естрагон, каперси, шафран, куркума, чебрець, каррі та інші необроблені спеції і ароматичні рослини, включені до інших угруповань
  12

01.28.20.0
хміль
  13

01.30.10.0
Живі рослини, цибулини, бульби та кореневища, черешки і деформації; міцелій
14
ex
01.4
Живі тварини і продукти тваринного походження, за винятком:
1) верблюди і верблюжих живуть (PKWiU 01.44.10.0)
2) стрижена вовна, жирні вівці і кози, в тому числі флісу промивали обстрижену (СР 01.45.30)
3) інші живі птиці для розведення, не класифіковані в інших рубриках (PCGS 01.49.12.9)
4) рептилії живуть вирощуваних черепах і змій, в тому числі (PKWiU 01.49.13.0)
5) інші живі тварини (CPA екс 01.49.19.0), за умови пункту. 15
6) і воски комах spermacetów включаючи рафіновані і кольорові (PKWiU 01.49.26.0)
7) неїстівні продукти тваринного походження включені в інші категорії (PCGS 01.49.28.0)
8) сирі шкури та хутра сирих шкір і шкіри, не класифікований в іншому (СР 01.49.3)
  15

ex 01.49.19.0
Інші сільськогосподарські тварини, включені до інших угруповань - тільки дикі кролики, бджоли, шовкопряд і навчених собак-поводирів для сліпих
  16

02.10.11.0
Саджанці лісових дерев і чагарників
  17

02.10.12.0
Насіння лісових дерев і чагарників
  18

02.20.14.0
Дрова
19
ex
02.30.40.0
Дикорослі їстівні продукти - тільки лісові гриби, ягоди та горіхи
20
ex
03
Риба та інші рибні продукти; послуги, пов'язані з рибальством, за винятком:
1) необроблені кульки (СР 03.00.5)
2) інші рибальські товари (CPA 03.00.6)
21
ex
08.11.30.0
Крейда та доломіт, крім обпалюють - виключно:
1) крейда порошок, корм,
2) мелений крейда, добрива,
3) порошковий доломіт
22
ex
08.91.19.0
Інші хімічний і добриво - тільки грунту, крім торфу, що містять в якості основного компонента, і, крім того, щоб бути сумішшю природного грунту, пісок, глина та мінералів
23
ex
08.92.10.0
Торф - тільки сировину та напівфабрикати для виробництва торфу для сільськогосподарських продуктів і торфу для сільськогосподарських цілей
24
ex
10.1
М'ясо та м'ясні продукти, збереглися, за винятком:
1) технічні жири,
2) продукти шкіряні.
3) приховує і шкури, неїстівні,
4) пір'я, пух, перо птахів і шкур,
5) шерсть терзання.
6) Неопрацьовані відходи тваринного походження, неїстівні (СРА ех 10.11.60.0) - за винятком того, в кишечнику, бульбашки і шлунки
25


 
10.2
Риби, ракоподібних та молюсків, приготовлені або консервовані
26
ex
10.3
Фрукти і овочі, оброблені та збережені, за винятком продуктів з вмістом алкоголю вище 1,2%
27
ex
10.4
Масла і тваринні і рослинні жири - тільки їстівні
28
ex
10.5
Молочні продукти, за винятком казеїну для виробництва регенерованих текстильних волокон і казеїн для іншого, ніж виробництва харчових продуктів і корму, або в текстильній промисловості промислового застосування (CPA екс 10.51.53.0)
29

10.61
Борошномельна продукція 
30

10.62
Крохмаль та крохмалепродукти
31

10.71.11.0
Свіжий хліб
32

ex 10.71.12.0
Кондитерські вироби та тістечка, свіжі, які зазначені дата мінімального терміну придатності відповідно до окремими правилами, не перевищують 45 днів, а також для визначення товарів відповідно до окремих положень виключно терміном придатності, цей термін також не перевищує 45 днів
33
ex
10.72.11.0
Хлібці, сухарі, підсмажений хліб і аналогічні продукти - виключно хрусткий хліб і підсмажений хліб і аналогічні підсмажений
34
ex
10.72.12.0
Пряники і аналогічні продукти; солодке печиво; вафлі та вафлі - тільки вафлі і вафлі з вмістом води, що перевищує 10% по масі
35
ex
10.72.19.0
Інші продукти і торти сухі або оброблені - тільки прісні (маки), вафельні пластини та аналогічні вироби, хлібні крихти
36

10.73.11.0
Макарони,пельмені, локшина і аналогічні борошняні вироби
37

10.73.12.0
Кускус (Пшенична крупа)
38
ex
10.81
Цукор, за винятком цукру і кленового сироп, ароматизований чи кольорові (СР ех 10.81.13.0)
39

10.82.24.0
Фрукти, горіхи, шкірка плодів та інші частини рослин, консервовані з доданням цукру
40
ex
10.83.12.0
Замінники кави; екстракти, есенції і концентрати кави або замінників кави; кава лушпиння і оболонки - тільки смажений цикорій, інші смажені замінники кави та екстракти, есенції і концентрати
41
ex
10.84.12.0
соуси; приправи; порошок гірчиці та готова гірчиця, за винятком готової гірчиці
42
ex
10.85.1
Готові страви та страви, за винятком продуктів з вмістом спирту вище 1,2%
43

10.86.10.0
Гомогенізовані продукти харчування та дієтичні
44

10.89.11.0
Супи і бульйони і їх препарати
45

10.89.12.0
Яйця без шкаралупи та яєчні жовтки, свіжі або консервовані; яйця в шкаралупі, консервовані або варені; овальбумин
46
ex
10.89.14.0
Екстракти та соки з м'яса, риби і водних безхребетних - тільки екстракти та соки з м'яса
47
ex
10.89.15.0
Соки та екстракти; пептические речовини; і загусники - тільки речовина, пектинати і пектин, клеї і загусники, отримані з рослинних продуктів, у тому числі модифікованих
48
ex
10.89.19.0
Інші різні харчові продукти, включені в інших категоріях, за винятком солодових екстрактів і продуктів з вмістом спирту вище 1,2%
49

10.91
Приготований корм для тварин для сільськогосподарських тварин
50

10.92
Готові корми для тварин
51
ex
11.05.20.0
Залишки і відходи пивоваріння і винокуріння - тільки відвар
52
ex
11.07.19.0
Інші безалкогольні напої - тільки негазовані напої:
1), в якому масова частка фруктового соку, овочів або фруктів і овочів становить не менше 20% від складу сировини,
2), що містить молочний жир, за винятком напою, отримання якого використовується для вливання кави або чаю, незалежно від процентного вмісту звареного напою, приготованого рідкого
53
ex
16.29.25.0
Вироби із соломи та інших матеріалів типу використовуваного для плетіння; корзинка посуд і плетіння - тільки брикети з соломи і сіна
54
ex
20.13.21.0
Неметали (металоїди) - тільки сублімовані або обложені сірки
55
ex
20.13.42.0
Фосфінати, фосфонати, фосфати, поліфосфати та нітрати, за винятком нітрату калію - тільки з'єднання фосфору до з'єднання корм
56
ex
20.14.19.0
Інші похідні вуглеводнів - виключно:
1) 1, 2, 3, 4, 5, 6 гексахлорциклогексан (HCH (ІСО), в тому числі линдан (ISO, INN),
2) інші галогеновані похідні вуглеводнів cyclanic, cyclenic, циклотерпенові.
3) ДДТ (ІСО) (klofenotan (МНН), 1,1,1-трихлор-2,2-біс (п-хлорфеніл) етан)
57
ex
20.14.64.0
Ферменти та інші органічні сполуки, включені до інших угруповань - тільки:
1) сичужний та їх концентрати,
2) ферменти, ферментні препарати, зазначені в іншому місці
58
ex
20.15.10.0
Азотна кислота; сульфоазотні кислоти; аміаку - тільки добриво рідкий аміак, аміак добрив
59
ex
20.15.3
Мінеральні азотні добрива, за винятком ціанаміду кальцію
60

20.15.4
Фосфорні добрива мінеральні
61
ex
20.15.5
Мінеральні добрива калію, хлорид калію, за винятком
62
ex
20.15.60.0
Нітрат натрію - виключно на ринок в якості добрива
63
ex
20.15.7
Добрива, зазначені в іншому місці, за винятком природних добрив
64

20.15.80.0
Добрива органічне або класифікований в іншому місці (в тому числі садоводческога грунту, що містить торфу в якості основного компонента і верхнього шару грунту суміші природного грунту, піску, глини та гумусу грунту і мінералів)
65
ex
20.20.1
Пестициди та інші агрохімікати, крім дезінфікуючих засобів (PKWiU екс 20.20.14)
66
ex
20.59.60.0
Желатин і його похідні, в тому числі лактальбумина - тільки технічний альбумін, молочний альбумін, желатин і їх похідні (за винятком казеїнових клеїв)
67

23.52.10.0
Негашені, гашене вапно і гідравлічне вапно
68
ex
32.99.59.0
Інші різні вироби, включені в інші категорії - тільки желатин насипний, і оброблені продукти желатину неотвержденного обробляються
69

35.30.21.0
Лід, включаючи лід для охолодження, крім їжі
70

36.00.1
природна вода
71
ex
38.11.57.0
Відходи шкіри - виключно відходи шкіряної пилу, порошку і муки шкіри, за винятком вiдходiв дубленої шкіри (bezwłosowych)
72

ex 58.11.1
Книги - друковані книги тільки (вказано, що застосовуються відповідно до окремих положень символів ISBN), карти - отримані в способах друку, за винятком листівок
73
ex
58.13.10.0
Газети роздруковані або на фізичних носіях (диски, касети та інші) - тільки газета надрукувала - Використаний застосовуються відповідно до окремих положень символів ISSN, проводиться методами у пресі, за винятком: публікацій, з яких не менше 67% площі присвячена безоплатній або платній оголошення комерційні, рекламні або рекламні тексти
74
ex
58.14.1
Журнали та інші періодичні друковані або на фізичних носіях (диски, касети та інші) - тільки журналів та інших періодичних видань, призначених зайнятих під окремі положення символів ISSN, отриманих методами у пресі, за винятком: публікацій, з яких не менше 67% площі присвячена безкоштовні або платні комерційні оголошення, реклама або рекламні тексти
75

59.20.31.0
Примітки в друкованому вигляді
76
(скасовано)77
(скасовано)78

bez względu na symbol PKWiU
Шнур для сільськогосподарських машинТовари, пов'язані з медико-санітарної допомоги
79
ex
10.89.15.0
Соки та екстракти; пептические речовини; і загусники - тільки сік і екстракти опіуму
80
ex
16.29.14.0
Рами для картин, фотографій, дзеркал або аналогічних предметів і інших виробів з дерева - тільки компоненти і взаємозамінні для ортопедичної, стоматологічної та реабілітації деревини
81
ex
17.22.12.0
Гігієнічні прокладки і тампони, серветки і вкладиші для немовлят та аналогічні санітарно-гігієнічні вироби з одягу та приладдя до одягу, целюлози, паперу, целюлозної вати і полотна з целюлозних волокон - тільки:
1) гігієнічні серветки з паперу, целюлозної вати або тканини,
2) Тампони паперу, целюлозної вати або тканини,
3) целюлозна вата, упаковано,
4) Підгузки, пелюшки лайнерів і аналогічні санітарно-технічні вироби для немовлят,
5) пелюшки та аналогічні санітарно-технічні вироби для дорослих
82
ex
20.14.51.0
З'єднання органо-сірчані і інші органо-неорганічні - тільки цистеїн, цистин і їх похідні
83
ex
20.20.14.0 
Дезінфікуючі - тільки антисептичні препарати бактерицидного, фунгицидная і віруцидну, які застосовуються тільки в області охорони здоров'я, який був виданий або зробив тимчасовий в'їзд в реєстрі біоцидних продуктів за змістом Закону про біоцидних продуктах
84
ex
20.59.11.0
Фотографічні пластинки і плівки, плівки для моментальної фотографії, сенсибілізовані, неекспоновані; фотопапір - тільки кіно і фотопластинки до плоских рентгенівських променів, для використання в медицині, стоматології та ветеринарії, фотоплівки в рулонах рентгенівські промені, щоб використовувати не - виключно для медичних цілей
85

bez względu na symbol PKWiU
Мембрани рентгенівські діагностичні
86
ex
20.59.52.0
Моделювання пасти; стоматологічний віск та інші стоматологічні препарати на основі гіпсу; препарати, препарати та заряди для вогнегасників; Культуральні середовища для мікроорганізмів; комплекс діагностичних та лабораторних реагентів НЕК - тільки тести і діагностичні реагенти, медичні, стоматологічні формувальні матеріали на основі воску в упаковці для роздрібного продажу, стоматологічні формувальні матеріали на основі гіпсу, що моделюють пасти та інші препарати; препарати для застосування в стоматології на основі гіпсу залишається готових поживних середовищ для мікроорганізмів - виключно для фармацевтичної промисловості
87
ex
20.59.59.9
Інші різні хімічні продукти, включені до інших угруповань - тільки продукти і препарати для фармацевтичних та хірургічних, за винятком продуктів тонкої кераміки
88
ex
21
Основні фармацевтичні продукти, ліки та інші фармацевтичні препарати - тільки лікарські засоби, допущені до торгів на території Польщі, відповідно до положень Закону Pharmaceutical
89

bez względu na symbol PKWiU
Лікарські препарати, дозволені на території країни, які були санкціоновані Радою Європейського Союзу або Європейською Комісією
90
ex
22.19.30.0
Труби, трубки і шланги з вулканізованої гуми, крім твердої гуми - тільки медичні гумові шланги
91
ex
22.19.60.0
Одяг та аксесуари одягу з вулканізованої гуми, крім твердої гуми - тільки хірургічні рукавички
92

22.19.71.0
Або фармацевтичні вироби (включаючи сосок), гуми, крім твердої
93
ex
25.94.12.0
Кріпильні вироби із заліза або сталі, непотокове зазначені в іншому місці - тільки сталеві заклепки для ортопедичних, стоматологічних та реабілітації
94
ex
26.20.30.0
Інші пристрої для автоматичної обробки даних - комп'ютерне обладнання виключно для Брайля (для сліпих)
95

26.60.14.0
Кардіостимуляторів, слухових апаратів
96
ex
28.23.11.0
Речі і словесна обробкою машини - тільки: друкарська машинка для сліпих
97
ex
28.25.30.0
Частини промислового холодильного та вентиляційного устаткування - тільки частини до приладів, пристроїв, приладів і машин загальної медицини (стерилізації інструментів, дезінфекції, стерилізації і т.д.).
98
ex
28.99.12.0
Машини, прилади та обладнання для верстки, для підготовки або виготовлення друкарських форм і - тільки друкарські машини для Брайля
99

30.92.20.0
Інвалідні коляски, крім частин і аксесуарів
100
ex
32.50.13.0
Шприци, голки, катетери, канюлі та ін .; офтальмологічні інструменти та інші прилади і апаратура для використання в медичних цілях, в іншому місці - виключно:
1) шприц, який використовується для терапевтичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного лікаря - за винятком ветеринарних шприців.
2) металеві голки для ін'єкцій для людської медицини, за винятком ветеринарних голок,
3) голки (за винятком ін'єкції металевої голки або шовного матеріалу), за винятком голки ветеринарної
4) Прилади й апаратура для вимірювання кров'яного тиску,
5) Пристрій для переливання крові
101
ex
32.50.22.0
Штучні суглоби; ортопедичні пристрої; штучні зуби; протези штучні частини тіла, за винятком включених до інших категорій штучних зубів і зубних протезів
102

32.50.23.0
Частини та приладдя протезів і ортопедичних пристосувань
103

32.50.41.0
Контактні лінзи; лінзи та інші матеріали
104

bez względu na symbol PKWiU 
СПА продукти (за винятком напоїв мінералі) - виключно:
1) засіб для лікарської ванни з сіллю бромом, мулом і спиртними напоями
2) засіб для лікарських обгорток, в тому числі бруду,
3) означає зосереджуватися пити ліки, в тому числі таблетки «ЗУБЕР»
105

bez względu na symbol PKWiU
Медичні пристрої за змістом закону про медичну продукцію, допущених до торгів на території Польщі, крім тих, які згадані в інших записах в додатку
106

bez względu na symbol PKWiU
Публікації в системі Брайля, якщо через форми в цілому призначені для використання сліпих і слабозорих, а також пристроїв для зберігання і читання текстів на мові Брайля
107

bez względu na symbol PKWiU
Дитячі сидіння до автомобіля(скасовано)*)
_______________
*) Wyrazy "Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej" przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027), która weszła w życie z dniem 1.10.2013 r.
108-128
(uchylone)


(скасовано)*)
_______________
*) Wyrazy "Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej" przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 9.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605), która weszła w życie z dniem 1.01.2016 r.
129-134
(uchylone)


Перелік послуг (група послуг)
135
ex
01.6
Послуги, пов'язаний з сільським господарством і тваринництвом, крім ветеринарних послуг, за винятком: послуги кування коней і працюють притулки для сільськогосподарських тварин (PCGS екс 01.62.10.0)
136

02.10.20.0
Послуги, пов'язані з лісовими розсадниками
137
ex
02.40.10
Допоміжні послуги в лісовому господарстві, за винятком: патрулюють ліси стратили на замовлення, крім лісового господарства (PCGS ех 02.40.10.3) суб'єктів і консультування з питань управління лісами
138
ex
03.00.7
Допоміжні послуги рибальства, за винятком послуг, пов'язаних з морським рибальством, за винятком (PCGS екс 03.00.71.0)
139
ex
10.39.14.0
Фрукти і овочі, нарізані та упаковані - тільки: лущення і різання овочів, змішуючи свіжі салати, упаковка на первинному ринку
140

36.00.20.0
Послуги, пов'язані з обробкою води і подачі по трубопроводах
141

36.00.30.0
Послуги з торгівлі води через водопостачання
142
ex
37
Послуги, пов'язані з утилізацією та очищення стічних вод
143

38.11.1
Послуги зі збору безпечних відходів, які можуть бути перероблені
144

38.11.2
Послуги зі збору безпечних відходів, непридатні для переробки
145

38.11.6
Послуги, пов'язані з передачею об'єктів для безпечних відходів
146

38.12.1
Послуги зі збору небезпечних відходів
147

38.12.30.0
Послуги, пов'язані з об'єктами передачі небезпечних відходів, які можуть бути перероблені
148

38.21.10.0
Послуги, пов'язані з лікуванням безпечних відходів для остаточного видалення
149

38.21.2
Послуги, пов'язані з утилізацією небезпечних відходів
150

38.22.19.0
Послуги, пов'язані з обробкою інших небезпечних відходів
151
ex
38.22.2
Послуги, пов'язані з похованням радіоактивних відходів та інших небезпечних відходів, за винятком послуг з поводження з радіоактивними відходами (переробки палива і відходи) (PCGS екс 38.22.21.0)
152

39.00.1
Відновлення та очищення
153

39.00.2
Інша рекультивація та спеціалізовані послуги в області боротьби із забрудненням
154

49.10
Транспортні перевезення – пасажирські, залізничного сполучення, міжміські
155

49.31
Послуги сухопутного пасажирського транспорту міського та приміського
156

49.32
Діяльність таксі послуги
157

49.39
Інші види наземних пасажирських перевезень включені до інших угруповань
158

50.10.1
Морський транспорт і прибережні пасажирські, в тому числі каботажного судноплавства
159

50.30.1
Річковий пасажирський транспорт
160

50.30.20.0
Оренда пасажирських суден внутрішнього плавання з екіпажем
161
ex
51.10.1
Авіакомпанія - тільки регулярний пасажирські авіаперевезення і пасажирські, що внерасписания
162

51.10.20.0
Оренда повітряних суден, перевезення пасажирів, членів екіпажу
163

55
Послуги, пов'язані з житлом
164-168
(uchylone)169

bez względu na symbol PKWiU
Крім електронних послуг, що складаються з включення прийому телевізійних та радіопрограм в сенсі мовлення з використанням приймальних споруд, за винятком послуг, які полягають в прийомі на роботу фільмів і передач, обраного користувачем часу обслуговування Послуги *)
170-172
(uchylone)173

75
ветеринарні послуги
174

81.29.12.0
Послуги підмітальні сміття і снігу видалення
175

81.29.13.0
Інші послуги в області санітарії
176

81.30.10.0
Послуги, пов'язані з благоустроєм
177
ex
85.60.10.0
Освітні послуги підтримки - тільки послуги, що надаються установами, чиї послуги в області психологічної і педагогічної, не звільняються від сплати податку
178
ex
91.01
Послуги бібліотек і архівів - тільки щодо оренди публікацій, перерахованих в пунктах 72-75
179

93.11.10.0
Послуги, пов'язані з діяльністю спортивних споруд
180

96.03
Організація поховань та пов'язані з ними послуги, включаючи доставку трун, похоронні урни та посуду, надані разом з труною або урною
181

bez względu na symbol PKWiU
Послуги творці і виконавці в значенні Закону про авторське право і суміжні права у вигляді зборів, сплачених за передачу або ліцензування прав авторського права або художнього виконання
182

bez względu na symbol PKWiU
Культурні послуги та розваги - тільки в тій мірі, що допускається:
1) художні виступи, в тому числі циркової вистави,
2) Культурні об'єкти
183

bez względu na symbol PKWiU
Послуги, пов'язані з розваги і відпочинку - тільки в межах, що допускаються на ярмарковій площі, парки розваг, дискотеки, танцмайданчики
184

bez względu na symbol PKWiU 
Бібліотеки, архіви, музеї та інші культурні послуги - тільки в межах, що допускаються
185

bez względu na symbol PKWiU
Прийом спортивних заходів
186

bez względu na symbol PKWiU
Інші послуги, пов'язані з відпочинку - тільки в межах, допустимих
187

bez względu na symbol PKWiU
Ремонт і технічне обслуговування виробів з позиції 80, 93-96, 99 і 101-103

*) Не застосовується реклама та рекламні послуги.
пояснення:
1) Список не відноситься до сфери продажів товарів і послуг, які звільняються від податку або оподатковуються ставками нижче, ніж швидкість, до якої вкладення.
2) пасажирські транспортні послуги включають в себе перевезення пасажирів і їх багаж поп (тварини), для якого ніякої додаткової плата не стягується; транспортний засіб перевозиться пасажир не розглядаються в якості ручної поклажі.

Виконавець – Міхно Сергій

067-700-96-96